NenTangForex

Sell XAUUSD bây giờ

Giá xuống
NenTangForex Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Về kỹ thuật chúng ta có thể thấy rằng XAUUSD đã breakout khỏi kênh tăng giá trong nhiều ngày qua với tình hình của dịch bệnh và nền kinh tế tồi tệ của đồng đô la mỹ. Tuy nhiên với những chính sách giúp phục hồi kinh tế và với số liệu đang cung cấp cho chúng ta 1 điều rõ ràng rằng nền kinh tế của Mỹ đang dần hồi phục. Chúng ta có thể vào lệnh bây giờ. Giữ R:R của bạn. Chúng ta hoạt động trên R:R
Giao dịch đang hoạt động:
Hãy đóng 1/2 lợi nhận để bảo tồn vị thế.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Chúng ta đã vào vị trí cắt lỗ, tuy nhiên nếu bạn làm tốt, chỉ ta chỉ có thể hòa vốn với với chiến lược này, vì chúng ta đã cắt 1/2 lợi nhuận để bảo tồn vị thế
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.