GAMOFX

Ý nghĩa và giải pháp tạo nên sự kỷ luật cho trader

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
tầm quan trọng của kỷ luật trong giao dịch.
3 giải pháp giúp trader hình thành đức tính kỷ luật
* cấu trúc phân tích và vào lệnh rõ ràng- nhất quán- áp dụng nhuần nhuyễn ở các khung thời gian biểu đồ khác nhau.
+ sự kiên nhẫn chờ đợi những điều kiện chín muồi trong kế hoạch giao dịch đã vạch sẵn
- sự chuẩn bị cho những cơ hội vào lệnh ăn dày, có những lệnh đặt được kết quả ăn dày tạo tiền đề cho niềm tin tiếp tục theo đuổi và kỷ luật trong chiến lược bạn đang giao dịch.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.