phamhaonam224

Vàng khả năng lớn sẽ tăng lên 3000,4000

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Khung tháng đang cho dấu hiệu kĩ thuật khá tốt,ủng hộ pha tăng. Cực mạnh dài hạn cho vàng,trước mắt vàng phải vượt qua mốc 2000,xác nhận sau đó mô hình cốc tay cầm,cơ hội cho ae vốn nhỏ mua vị thế tốt và gồng. Dài
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.