GAMOFX

GOLD sau tin CPI nhiều cơ hội buy lên

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
video này review lại các chiến lược mình đã giao dịch và phân tích trước đó, đồng thời chia sẻ thêm chiến lược định lượng quản trị rủi ro với từng chiến lược khác nhau

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.