BestSC

Điều Kiện Nhiễu Thông Tin

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Đây là giai đoạn có rất nhiều tin tức hỗn loạn và đáng nói là tính chất bất ngờ, vì vậy tôi sẽ để lại một có key mục tiêu. Hãy để lại thắc mắc cũng như góp ý ở bên dưới, tôi sẽ trả lời thông qua sự tổng hợp và đánh giá tin tức của BESTSC Team từ Chuyên Sâu Gold Group.
+ Bầu cử
+ Dịch Bệnh
+ Lãi Suất, Các gói kích thích
+ Thấp nghiệp, Việc làm

* Tin tức sẽ nằm ở biểu đồ của bạn, đọc được nó bạn sẽ đọc được tin tức. Tôi sẽ để lại một số chú thích cho biểu đồ được xuất bản.

- 1877 và đường xu hướng (1) rất quan trọng, nó bị phá vỡ chúng ta có 1910 - xu hướng (2) và có một số kháng cự nhỏ tôi sẽ cập nhật tại Chuyên Sâu Gold
- 1848 - 1818 vẫn là 2 vị trí hỗ trợ mua chính, lòng tin tại đây rất lớn.
- RSI (A)(B) là tín hiệu Kháng cự, Hỗ trợ chính và theo dõi nó.
- Đường di chuyển mũi tên là định hướng cho những vị trí quan trọng.

Goodluck!!!
Đừng quên để lại 1 like nếu nó có ích và tôi sẽ nhắc lại biểu đồ của xuất bản trước :)

Nhà xuất bản, sáng lập CSGVN.COM
Telegram: t.me/csg2019
Channel: t.me/csgvn2024
Zalo: zalo.me/g/ntjftr594
www.facebook.com/groups/chuyensaugold
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.