Atula_CFDs

Ý tưởng giao dịch Vàng/XAUUSD 20.03.2024

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ý tưởng giao dịch Vàng/XAUUSD 20.03.2024
-Tổng quan XAU đang trong kênh tăng dài hạn.
-XAU hiện tại XAU đã phá vỡ kênh tăng ngắn hạn và chuyển đổi kênh giảm ngắn hạn.
-Kế hoạch giao dịch:
Bán quanh khu vực 2155-2160. Cắt lỗ hoàn toàn tại 2165. Mục tiêu gần: 2148. Mục tiêu trung hạn 2135.
-Thị trường luôn tồn tại rủi ro, ý tưởng chỉ mang tính chất tham khảo, đi khối lượng hợp lý với số vốn và biên độ giao dịch-
-Phillip-

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.