Atula_CFDs

Ý tưởng giao dịch Vàng/XAUUSD 14-15.12.2023.

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ý tưởng giao dịch Vàng/XAUUSD 14-15.12.2023.
-Tổng quan XAU đã quay trở lại chu kỳ tăng dài hạn.
-Xau hiện tại đang tích lũy trong biên độ 2029-2040$/oz.
-Kế hoạch giao dịch:
Mua DCA tại 2 khu vực 2021 và 2029 với mục tiêu 2039 và 2055$.
-Thị trường luôn tồn tại rủi ro, ý tưởng chỉ mang tính chất tham khảo, đi khối lượng hợp lý với số vốn và biên độ giao dịch-
-Phillip-

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.