utah0104

XAU BUY

Giá lên
utah0104 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Buy quanh vùng giá 1015,x/SL 1887/TP :1974-1988.Goodluck ae chứng sĩ :)))
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
ae còn hàng có thê canh chốt đc nha

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.