GAMOFX

Chiến lược nhồi lệnh dương, DCA dương hiệu quả đặc biệt với vàng

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
video này phân tích mổ xẻ từ góc nhìn đến điều kiện nào để giao dịch theo chiến lược DCA giá dương hiệu quả nhất.
2 chiến lược quản lý vốn DCA dương giúp lợi nhuận tối đa nhưng rủi ro luôn được kiểm soát mức tối thiểu.
mời các bạn theo dõi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.