BestSC

Đường hỗ trợ kéo dài

BestSC Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Thật vui mừng khi Plan xuất bản cho 1 tuần của chúng tôi đã hoàn thành chỉ sau 1 ngày, không dừng lại thì hướng đi tiếp theo sẽ như sau.
1880 là hỗ trợ chính khi được củng cố bởi đường xu hướng kéo dài
Chúng tôi sẽ mua vào tại đây và 1925 là kháng cự chính
Một tam giác lớn hơn được hình thành
GoodLuck
Bình luận:
Muốn bán ra thì 1917 không phải là một lựa chọn tồi

Nhà xuất bản, sáng lập CSGVN.COM
Telegram: t.me/csg2019
Channel: t.me/csgvn2024
Zalo: zalo.me/g/ntjftr594
www.facebook.com/groups/chuyensaugold
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.