Atula_CFDs

Atula CFD Academy -Ý tưởng giao dịch Vàng/XAUUSD 17.11.2023

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Atula CFD Academy
-Ý tưởng giao dịch Vàng/XAUUSD 17.11.2023
-Tổng quan thị trường: XAUÚD đang trong chu kỳ tăng dài hạn.
-XAUUSD hiện tại đang giao dịch trong kênh tăng giá ngắn hạn. Nhưng đồng thời nằm trong kênh giá giảm trung hạn
-Kế hoạch giao dịch:
*Kế hoạch A: Mua khi XAU về vùng hỗ trợ 1980-1977. Với mục tiêu gần 1990. Cắt lỗ hoàn toàn tại 1974.
*Kế hoạch B: Trường hợp XAU lên vùng 1990-1992 có thể đặt 1 lệnh Bán (Sell) nhỏ với Stoploss: 1996. Take Profit: 1985.
**Kế Hoạch C: Trường hợp XAUUSD phá vỡ 1995. Chúng ta sẽ Mua (Buy) tiếp với mục tiêu 2020-2024.
-Thị trường luôn tồn tại rủi ro, ý tưởng trên chỉ mang tính chất tham khảo, cân đối khối lượng phù hợp với tài khoản-
-Chúc anh chị thành công với kế hoạch trên-
-Atula CFDs-

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.