BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Do các động thái kinh tế vĩ mô tác động đến market hiện tại nên vàng tăng và BTC cũng không ngoại trừ khả năng. Cần theo dõi động thái ở vùng 103xx này.