TheSpee

BTC đang tạo 1 tam giác trong ngắn hạn ahjhj ^6^

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Sau 1 đợt giảm mạnh vào 2 ngày trước thì đồ thị trong ngắn hạn của BTC đang tạo ra một tam giác tăng, và nếu giá break qua được tam giác đó thì nhiều khả năng sẽ tiến tới vùng 10k7 xong đủm tiếp =))

Tui chỉ nói ý kiến cả nhân của tui thôi còn ai k ưa nghe thì cứ chửi :3 Quan trọng anh em mình vui he

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.