BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
- Sẽ không có sóng lên 11xxx. Các plan cũ bỏ.
- Forming ABCDE, E thường sẽ lên không cao. Vì vậy canh sell vùng 101xx-102xx. Stoploss 103xx.
- Take profit trước ở vùng 91xx-92xx. Thứ 2 là vùng 81xx-85xx (gap của CME ). Thứ 3 là vùng 75xx.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.