BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
- Sẽ không có sóng lên 11xxx. Các plan cũ bỏ.
- Forming ABCDE, E thường sẽ lên không cao. Vì vậy canh sell vùng 101xx-102xx. Stoploss 103xx.
- Take profit trước ở vùng 91xx-92xx. Thứ 2 là vùng 81xx-85xx (gap của CME ). Thứ 3 là vùng 75xx.