HU-VATA

BTCUSDT - Nhật ký giao dịch 19/10/2020

Giá xuống
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
BTCUSDT - Nhật ký giao dịch 19/10/2020
Đóng lệnh: dừng lỗ: bị SL . rút kinh nghiệm lần sau
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.