BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Bitcoin đã lập mức giá cao mới năm 2019 bằng 3 tuần tăng phi mã. Về xu hướng thì trường dài hơn vẫn đang kỳ vọng đạt mức giá cao mới, Nhưng hiện tại vùng này cần một đợt điều chỉnh về quanh vùng 7k để lấy lại cân bằng giá. Mức target hơn 1k usd cũng là một cơ hội cho các con bạc khát máu chiến nhiệt tình.
Chậm nhất 12h đêm nay nếu không bật qua vùng này thì tôi tự tin giá sẽ có một đợt lao dốc
Cảnh báo: Khối lượng vô thấp trước, kéo stoploss xa, vì những rung giật đốt toploss luôn là một bài toán đau đầu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.