I_Cant_Trade

Btc PA Edu 10-15-2018

Giá xuống
I_Cant_Trade Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Tam giác + Obv tạo đỉnh giảm dần
Chắc chắn, Tú sẽ short, ko thể lặp lại sai lầm như với Eth
Entry, stoploss và target cần dựa vào nến H4 Cme
Giao dịch đang hoạt động:
Bình luận:
Long upper shadow + dark cloud cover + falling window
Bearish signal
Bình luận:
Giao dịch được đóng thủ công:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.