dcironcop

BTC tháng 11: 89 rồi 98!

dcironcop Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Dựa trên chart Monthly của BTC , mình mạnh dạn khẳng định BTC sẽ test lại 9k8 trong tháng này!
Tuy nhiên trước đó tại khung bé (H4), falling wedge vẫn được duy trì, vùng đáy có lẽ sẽ rơi vào vùng 86xx-88xx.
Từ đây giá sẽ hồi mạnh về 9k8!
Bình luận:
Có lẽ 89 local bottom đợt này rồi chứ không có 86-88 đâu các bạn ạ!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.