BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Vùng giá BTC 6.000 lực hổ trợ mạnh và sau cú dump thì nhà đầu tư đã gom đáy
chuẩn bị cho lực hồi 6.600 - 6.7000

Ý tưởng liên quan