Suka1708

MARGIN SCALPING LONG XBTUSD.

Giá lên
Suka1708 Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Như đã chia sẻ hôm qua mình thấy XBT trụ khá vững mốc 90xx nên anh chị có thể LONG SCALPING nhẹ đoạn này.
STOPLOSS là bắt buộc nhé.

Bình luận: 94 lãi 200$ rồi nhé.
Dời Stoploss lên entry lệnh này thành free - trade.

Chúc mừng anh chị!
Bình luận: Lên là lên là lên
Bình luận: Well Done 98 rồi nhé. 👏👏👏
Ngay hộp.
Ngủ giấc dậy tài khoản có lãi. Hehe

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.