BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
# Hy vọng tăng cuối cho BTC .

1. BTC .D chính thức rời khỏi trend hỗ trợ tăng kể từ tháng 4/2019. ---> Vẫn sẽ còn nhịp tăng dành cho ALTcoin ( nhưng sẽ sớm kết thúc )

2. BTC tuần theo ichi đang cho thấy có thể có nhịp tăng ở một vài tuần tới, đâu đó khoảng 20-25%. Kỳ vọng là nhịp màu xanh.

3. Trong ngắn hạn BTC còn một nhịp tụt retest lại vùng pp ở quanh 7k8x.
Vùng này trùng với đường Gann , trùng với đường trend mà BTC đã phải có một nhịp đẩy với volume rất lớn mới có thể phá được. Nên đây có thể coi là vùng hỗ trợ cuối cho đà tăng ở hiện tại. Nếu rời vùng này thì không còn lý do gì để giữ BTC và altcoin ngay nữa mà phải chờ khoảng thời gian sau.
Trước đó BTC sẽ có nhịp hồi lên quanh vùng 8k3x ( quanh 8350 )

--------------------------
Tôi là chủ nhân của biểu đồ - raio ( @TraderRaio )
Nếu bạn thích điều này hãy để lại like và cmt .

Mọi dự đoán đều mang tính xác suất, bài phân tích mang tính chất tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.