Minato

Hướng đi sắp tới của ông vua tiền số - Bitcoin

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Dựa vào lí thuyết sóng elliott , fibonance trend line và hệ thống cản động cản tĩnh tôi xin đưa ra phân tích của mình về hướng đi sắp tới của bitcoin .
Mọi thông số đều ghi khá rõ trên biểu đồ.
Mời anh chị em tham khảo
Bài viết ko mang tính chất đưa kèo mà chỉ tham khảo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.