BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
1/Đồ thị 4H : hôm qua là một chuỗi các cây nến đi ngang tích lũy trong bộ nến inside bar với một số cây nến có râu dưới dài kèm tín hiệu fakey cho dấu hiệu mua vào. Đồ thị giá cũng đang đi trong mẫu hình cờ đuôi nheo chờ break out. Do đó, với một số tín hiệu fakey tăng giá tôi thiên về hướng break out lên. Do đó, mọi người có thể vào lệnh theo cây pinbar giá từ 8466-8573, giá SL 8440 hoặc chờ break out khỏi mô hình cờ đuôi nheo một cách mạnh mẽ tại mốc giá 8600
2/Đồ thị D: hôm qua sau cây nến tăng mạnh kèm vol cao thì BTC đã hình thành 01 cây nến doji cho thấy sự cân bằng cung cầu với volume giảm, RSI ngày đang chạm trend hỗ trợ. Hiện tại đồ thị ngày vẫn cho dấu hiệu tăng giá sau khi test xong đường neckline mẫu hình 02 đáy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.