BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Theo chart sẽ có cú rơi lại 250usd trong vài giờ tới. Việc giữ dang vùng 9k hay không phụ thuộc nhiều vào quá trình rơi. Chắc cần xét các tín hiệu ngắn hạn sau. fomo tăng hiện tại sẽ là rủi do
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.