BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Sau đợt tăng giá mạnh 30%, BTC đang tạo ra mô hình Symmetrical triangle, còn gọi là tam giác lưỡng tính. Tùy vào trend chính đang lên hay xuống thì sẽ có 63% đi tiếp theo hướng đó khi breakout. Trong trường hợp này sẽ nghiêng về chiều hướng giá tăng tiếp. Entry nằm trong tam giác, có thể vào ngay bây giờ và dca dần xuống. SL khi có nến đóng ngoài tam giác.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.