GhostAnymous

Tiếp tục cho tín hiệu LONG (XBTUSD)

GhostAnymous Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
XBTUSD - CHART 30p
Cây 30p đỏ và dài có vẻ như rất tiêu cực. Nhưng không phải vậy.
Bình luận:
Cây 30p đỏ dài có vẻ rất tiêu cực. Nhưng không phải vậy. Tín hiệu LONG vẫn rất tin cậy.
-----------------------------
Mọi phân tích theo ý chủ quan cá nhân. Một thông tin để các bạn tham khảo.
Mình là : Phạm Văn Châm - Đã tiếp cận kiến thức PTKT được 10 năm, ngay từ khi mới bước chân vào thị trường tài chính.
Các bạn yêu PTKT có thể có những đóng góp, phản biện trên tinh thần xây dựng mình luôn luôn ủng hộ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.