BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Xu hướng xuống và đang tạo thành mô hình tam giác. Macd vẫn chưa hội tụ nên xu hướng giảm vẫn tiếp diễn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.