BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Đợi short ở 7299
Sl ở đường đỏ
TP ở đường xanh

Hủy setup khi giá chạm đường xanh trước khi vào được lệnh