DuyphongFX88

Cơ hội mua BTCUSD tiếp theo tại đâu ???

Giá lên
DuyphongFX88 Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Giá tại D1 đang tạo đỉnh - đáy thấp hơn => Dấu hiệu nguy hiểm
Không vào lệnh tại đây
Đợi giá Tạo đỉnh cao hơn trên D1
Hoặc giá sẽ phá vùng hỗ trợ này và về tới zone 8k6
Đây là vùng khá đẹp để mua và giữ trung hạn
Kijun Weekly , vùng cầu D1 là rất đẹp để mua và ăn hồi ít nhất là 20 - 30%
Bình luận:
Vẫn đang đợi giá đóng cửa của D1 khi break zone đã đánh dấu
Đã hủy lệnh:
hủy bỏ ý tưởng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.