BINANCE:XLMUSD   Stellar / US Dollar (calculated by TradingView)
30 lượt xem
0
CẢNH BÁO RỦI RO!!!
TỪ CHỐI CHÁCH NHIỆM!!!
NHẬN ĐỊNH này chỉ thể hiện ý kiến cá nhân của chúng tôi.
Giao dịch thị trường tài chính liên quan đến rủi ro , và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào liên quan đến giao dịch của bạn hoặc bất kỳ điều gì khác.
Chúng tôi không khuyến nghị bất kỳ giao dịch hoặc hành động cụ thể nào và bất kỳ giao dịch nào bạn quyết định thực hiện là của riêng bạn.

Bình luận