BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Giá đang ở 1 vùng kháng cự và đã hình thành 1 xuhướng hướng tăng, thị trường đã text vùng hỗ trợ này đến 3 lần thể hiện hiện qua các râu nến tại
vùng hỗ trợ, đồng thời xuất hiện 1 cụm mô hình nến pin par, inside par combo, thể hiện đang đang có sự tích lũy tại vùng giá này và có dấu hiệu đảo chiều, kết hợp nến d1 ta thấy đang có xu hướng tăng giá sẽ lên tại vùng này này

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.