BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
56 lượt xem
0
Giá đang ở 1 vùng kháng cự và đã hình thành 1 xuhướng hướng tăng, thị trường đã text vùng hỗ trợ này đến 3 lần thể hiện hiện qua các râu nến tại
vùng hỗ trợ, đồng thời xuất hiện 1 cụm mô hình nến pin par, inside par combo, thể hiện đang đang có sự tích lũy tại vùng giá này và có dấu hiệu đảo chiều, kết hợp nến d1 ta thấy đang có xu hướng tăng giá sẽ lên tại vùng này này