Anhkhangtrader

XRP/ETH khung H4

Giá xuống
BINANCE:XRPETH   XRP / Ethereum
-Phân tích: Giá đến đường kháng cự nhưng
không thể vượt qua hai lần điều đóng cửa ở
dưới xuất hiện mô hình nến đảo chiều
- Kịch bản 1 : Giá đi xuống đến đến vùng hỗ trợ
gần nhất ( màu vàng), sau đó bật lên lại hình
thanh 1 trend xu hướng mới
- KỊch bản 2: Giá đi xuống về tận đường hổ trợ
mạnh hơn ( màu đỏ)
- Kịch bản 3: hình thành mô hình đảo chiều giả
giá vượt qua đường kháng cự và đi lên.
( được sắp xếp theo khả năng xảy ra giảm dần)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.