Anhkhangtrader

XRP/ETH khung H4

Giá xuống
BINANCE:XRPETH   XRP / Ethereum
21 lượt xem
0
-Phân tích: Giá đến đường kháng cự nhưng
không thể vượt qua hai lần điều đóng cửa ở
dưới xuất hiện mô hình nến đảo chiều
- Kịch bản 1 : Giá đi xuống đến đến vùng hỗ trợ
gần nhất ( màu vàng), sau đó bật lên lại hình
thanh 1 trend xu hướng mới
- KỊch bản 2: Giá đi xuống về tận đường hổ trợ
mạnh hơn ( màu đỏ)
- Kịch bản 3: hình thành mô hình đảo chiều giả
giá vượt qua đường kháng cự và đi lên.
( được sắp xếp theo khả năng xảy ra giảm dần)

Bình luận