LinhNami

Ripple sẽ quay đầu mạnh về mức $0.71

Giá xuống
LinhNami Cập nhật   
Giá sẽ chạm các mức cản mạnh tại $0.78, $0.77 và $0.71 để kết thúc sóng Elliott xuống.
Tại các mức cản trên giá có thể có những đoạn hồi lại đường trendline dưới của mô hình Pennants
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Mô hình Double Bottom hình thành, giá Ripple quay đầu về 0.8 sau đó tiếp tục giảm mạnh để hoàn thành sóng Elliott xuống 0.76

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.