NhatHoai

Phân tích XRP - Ngày 13/01

Kèo sell XRP trước đó thoát lệnh hoà vốn, kèo buy sau trúng đáy đang đạt lợi nhuận 1.5R

volume cũng giảm dần cho thấy 1 đà tích luỹ đang chờ trước mắt, do đó khuyến nghị chốt lời toàn bộ vị thế với lợi nhuận 1.5R, khá là tốt cho 1 đồng coin đi khó chịu như XRP. Thậm chí nó còn chưa chạm được tới đỉnh cũ, có vẻ động lực tăng đang dần mất đi.

Chờ cơ hội khác tại các vùng hỗ trợ

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.