xuhuongvang1

Điểm Hồi XRP USDT

Giá lên
xuhuongvang1 Cập nhật   
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
XRP đã điểm đến điểm hồi của mình , vùng giá phục hồi khá cao , các bạn vào 70% giá hiện tại và còn 30% đợi ở điểm dự phòng nhé
Bình luận:
Xu Hướng Vàng - Sóng Vàng cho Trader Việt
Kênh tín hiệu : t.me/Xuthevang/
Kênh thảo luận : t.me/Talkwithxuhuongvang/
Bình luận:
Có điểm lên nhẹ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.