Anhkhangtrader

Long zen/usdt trung hạn D1

Giá lên
BINANCE:ZENUSDT   Horizen / TetherUS
- Lực giảm chậm lại.
- Tạo 1 phá vỡ giả và hình thành vùng demand zone.
Kỳ vòng tăng trung hạn cho cặp này trong thời gian tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.