KeruTrader

28/12/2021 - Nhận định mặt hàng LÚA MÌ kì hạn tháng 03/2022 (ZWA

Giá xuống
CBOT:ZWH2022   Wheat Futures (Mar 2022)
KHUYẾN NGHỊ:
Lúa trong phiên ngày 27/12 đã có những nhịp điều chỉnh mạnh khi gặp kháng cự, nến ngày đóng cây nến nhấn chìm giảm thể hiện lực bán đang áp đảo lực mua, chiến lược hôm nay chúng ta canh bán khống tại các vùng fibo 0.5 0.618 hoặc hoặc dca các vùng entry, dừng lỗ tuyệt đối trên 826

Miễn trừ trách nhiệm:Thông tin này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. HiTrade không chịu bất kỳ trách nhiệm phát sinh liên quan đến việc sử dụng thông tin, ý kiến trình bày trong báo cáo này.
#ZWAH22 #ZWA

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.