Tran_Hieu

LÚA MÌ- ZWAH22 _ 08-12-21

Giá lên
CBOT:ZWH2022   Wheat Futures (Mar 2022)
TIN TỨC:Khu phức hợp lúa mì được trộn lẫn, với Chicago và Minneapolis tăng mua thương mại và Kansas City trộn lẫn, Thời tiết khô hạn hơn ở các vùng của Úc sẽ giúp thu hoạch bốc hơi, nhưng một số thiệt hại về chất lượng đã xảy ra đối với vụ mùa kỷ lục dự kiến của họ. Cơ quan Liên bang về Thú y và Giám sát Kiểm dịch thực vật của Nga cho biết xuất khẩu lúa mì kể từ đầu năm tiếp thị là 18,8 triệu tấn, thấp hơn năm ngoái 18% do thuế xuất khẩu cao hơn, đã tăng trở lại trong tuần này, hiện ở mức 84,90 USD / tấn. Cơ quan này có sản lượng 79 triệu tấn, so với 88,1 triệu tấn một năm trước. PTKT: tin tức đang ủng hộ tích cực đến giá của LÚA MÌ. Nếu nhìn ở khug thời gian H4 thì đã xuất hiện mô hình 2 đáy( đáy sau cao hơn đáy trước) và hôm qua cuối phiên phe mua đã nắm ưu thế và đẩy giá lúa mì lên. Dự kiến xu hướng tăng của lúa mì vẫn tiếp diễn ( vượt qua được vùng kháng cự 820-825 thì lúa mì tăng mạnh lên ít nhất 870) .
CHIẾN LƯỢC:
canh MUA. 809
chốt lỗi 795
chốt lời 842
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.