Đào tạo và nghiên cứu

Cá mập

Mô hình Hàm cá mập bao gồm một cấu trúc 5 điểm đảo chiều được Scott Carney khám phá ra năm 2011. Mô hình này gần giống với mô hình Cánh dơi, ngoại trừ điểm C sẽ cao hơn biên độ cạnh BC. Mô hình này có thể xác định một pha di chuyển nghịch xu hướng của giá. Vùng đảo chiều tiềm năng (PRZ) được xác định bằng các ngưỡng điều hoà tại mức hồi 0,886 và 1,13 của pha đầu tiên. Giá mục tiêu có thể là các ngưỡng hồi của pha CD, bao gồm cả điểm C. Có nhiều phương pháp để xác định mức dừng lỗ, bao gồm cách đặt điểm dừng lỗ theo mô hình tiếp theo ngay sau điểm D, hoặc dùng mức mở rộng 1,41 của pha XA.

Các nhà giao dịch theo phong cách thận trọng cần những tín hiệu xác nhận thêm trước khi vào lệnh, dựa trên một chỉ báo, một nến và các phương pháp kết hợp khác. Mô hình Hàm cá mập có thể xuất hiện trên cả xu hướng giá lên hoặc giá xuống. Mô hình này có hiệu quả tương tự như các mô hình điều hoà khác và người ta thường giao dịch theo pha cuối cùng cho tới khi kết thúc mô hình. TradingView có một công cụ vẽ thông minh cho phép người dùng xác định mô hình giá này một cách trực quan trên biểu đồ.