Dự đoán và phân tích

Sóng Kondratieff

Sóng Kondratieff, còn được gọi là sóng K hoặc sóng dài, là một hiện tượng mang tính chu kỳ tác động lên mọi thị trường, được nhà kinh tế Nikolai Kondratieff mô tả khoảng 1 thế kỷ về trước. Ông thấy các giai đoạn của sự tiến hoá và tự điều chỉnh trong các nền kinh tế tư bản chỉ là một phần của những chu kỳ lặp đi lặp lại lớn hơn. Các sóng này có thể kéo dài 45 đến 60 năm và bao gồm 3 pha lặp lại theo tự nhiên: mở rộng, đình trệ, suy thoái. Các pha này đi kèm với những biến động về tâm lý và xã hội, có ảnh hưởng đến hành vi của các cá nhân trong nền kinh tế thế giới và có vai trò trong cả các giai đoạn tăng trưởng mạnh lẫn yếu.

Lý thuyết này được cải tiến qua từng năm và vẫn đứng vững cho đến giờ. Mỗi sóng Kondratieff chịu trách nhiệm cho một giai đoạn thay đổi lớn với những ngành công nghiệp mới thay thế ngành cũ và xuất hiện thêm những ngành mới. Người ta cho rằng chúng ta đang ở trong con sóng thứ 5, do ngành công nghệ thông tin và truyền thông dẫn dắt. Các nhà đầu tư đang cố gắng xác định điểm bắt đầu của sóng thứ 6, dựa trên những đặc tính do Kondratieff liệt kê ra, nhằm lướt theo đà lên của sóng mới này