Dự đoán và phân tích

Ba sóng ngang

Mô hình Ba Sóng ngang ban đầu được Robert Prechter phác thảo, nhưng nó không được dùng nhiều trong giao dịch vì rất hiếm khi xuất hiện và không phổ biến nhiều bằng các mô hình điều hoà khác. Mô hình này bao gồm các bước giá đối xứng với những ngưỡng Fibonacci đồng nhất trong một cấu trúc 5 sóng. Mô hình Ba Sóng ngang được xác định bằng ba sóng đối xứng, liên tiếp và khác nhau đến một đỉnh hay đáy, trong đó mỗi sóng có biên độ 1.13, 1.27 hoặc 1.618. Tính đối xứng trên cả trường giá và thời gian là rất quan trọng. Tuy nhiên không nên cố gắng gò ép để xác định mô hình này trên biểu đồ, vì khi nó không thực sự xuất hiện, tốt nhất là không nên giao dịch.

Một xu hướng hồi lại thường xuất hiện tại điểm kết thúc của sóng thứ ba. Các nhà giao dịch theo phong cách thận trọng sẽ tìm kiếm những thông tin bổ sung để xác nhận rằng giá đang hồi lại. Trong các trường hợp này, giá có thể đạt được các ngưỡng mục tiêu theo ý đồ của nhà giao dịch, nhưng thường sẽ kéo dài vượt ra ngoài nhịp hồi cuối cùng. Nếu mô hình bị vỡ, giá sẽ tiếp diễn rất mạnh theo xu hướng trước đó. Mô hình Ba Sóng ngang có thể áp dụng được trên cả hai trường hợp giá lên và giá xuống. TradingView có một công cụ thông minh cho phép người dùng xác định mô hình giá này một cách trực quan trên biểu đồ.