Miễn phí cho tới khi bạn sẵn sàng đi xa hơn

Trước tiên hãy xem cách vận hành của tất cả thị trường.

Sau đó tham gia vào các thị trường trên nền tảng mà 60 triệu nhà giao dịch sử dụng.

$0mãi mãi

Không yêu cầu thẻ tín dụng

Gói dịch vụ cho các mong muốn ở mọi mức độ

Hàng thángHàng năm
Giảm giá 16%. Ưu đãi này giống như 60 ngày miễn phí 😍
Essential

$155.40/năm

Bạn tiết kiệm $24.00 một năm
hoặc bỏ qua phần dùng thử và thanh toán ngay
 • 2 biểu đồ trên mỗi tab

 • 5 chỉ báo trên mỗi biểu đồ

 • 10N thanh lịch sử

 • 20 cảnh báo giá

 • 20 cảnh báo kỹ thuật

 • 10 kết nối biểu đồ song song

 • Không có quảng cáo
 • Hồ sơ Khối lượng giao dịch
 • Khung thời gian tùy chỉnh
 • Tùy chỉnh thanh phạm vi
 • Nhiều danh sách theo dõi
 • Thanh phát lại
 • Chỉ báo trên chỉ báo
 • Trích xuất dữ liệu biểu đồ
 • Biểu đồ Renko trong ngày, Kagi, Đường gãy, Điểm & Dữ liệu
 • Biểu đồ dựa trên công thức tùy biến
 • Cơ hội Giá theo Thời gian
 • Mô hình Biểu đồ Tự động
 • Cảnh báo theo giây
 • Cảnh báo không bị hết hạn
 • Xuất bản tập lệnh chỉ dành cho người nhận được lời mời
 • Khoảng thời gian tính theo giây
 • Khả năng mua dữ liệu thị trường chuyên nghiệp
 • Hỗ trợ ưu tiên đầu tiên
Plus

$299.40/năm

Bạn tiết kiệm $60.00 một năm
hoặc bỏ qua phần dùng thử và thanh toán ngay
 • 4 biểu đồ trên mỗi tab

 • 10 chỉ báo trên mỗi biểu đồ

 • 10N thanh lịch sử

 • 100 cảnh báo giá

 • 100 cảnh báo kỹ thuật

 • 20 kết nối biểu đồ song song

 • Không có quảng cáo
 • Hồ sơ Khối lượng giao dịch
 • Khung thời gian tùy chỉnh
 • Tùy chỉnh thanh phạm vi
 • Nhiều danh sách theo dõi
 • Thanh phát lại
 • Chỉ báo trên chỉ báo
 • Trích xuất dữ liệu biểu đồ
 • Biểu đồ Renko trong ngày, Kagi, Đường gãy, Điểm & Dữ liệu
 • Biểu đồ dựa trên công thức tùy biến
 • Cơ hội Giá theo Thời gian
 • Mô hình Biểu đồ Tự động
 • Cảnh báo theo giây
 • Cảnh báo không bị hết hạn
 • Xuất bản tập lệnh chỉ dành cho người nhận được lời mời
 • Khoảng thời gian tính theo giây
 • Khả năng mua dữ liệu thị trường chuyên nghiệp
 • Hỗ trợ ưu tiên đầu tiên
Premium

$599.40/năm

Bạn tiết kiệm $120.00 một năm
hoặc bỏ qua phần dùng thử và thanh toán ngay
 • 8 biểu đồ trên mỗi tab

 • 25 chỉ báo trên mỗi biểu đồ

 • 20N thanh lịch sử

 • 400 cảnh báo giá

 • 400 cảnh báo kỹ thuật

 • 50 kết nối biểu đồ song song

 • Không có quảng cáo
 • Hồ sơ Khối lượng giao dịch
 • Khung thời gian tùy chỉnh
 • Tùy chỉnh thanh phạm vi
 • Nhiều danh sách theo dõi
 • Thanh phát lại
 • Chỉ báo trên chỉ báo
 • Trích xuất dữ liệu biểu đồ
 • Biểu đồ Renko trong ngày, Kagi, Đường gãy, Điểm & Dữ liệu
 • Biểu đồ dựa trên công thức tùy biến
 • Cơ hội Giá theo Thời gian
 • Mô hình Biểu đồ Tự động
 • Cảnh báo theo giây
 • Cảnh báo không bị hết hạn
 • Xuất bản tập lệnh chỉ dành cho người nhận được lời mời
 • Khoảng thời gian tính theo giây
 • Khả năng mua dữ liệu thị trường chuyên nghiệp
 • Hỗ trợ ưu tiên đầu tiên

TradingView, Inc. được đăng ký cho mục đích thuế bán hàng ở một số quốc gia. Do đó, tùy thuộc vào quốc gia của bạn, thuế bán hàng có thể được thêm vào hóa đơn cuối cùng của bạn.

Biểu đồ
Các biểu đồ trên mỗi tab
1
2
4
8
10
12
16
Số lượng bố cục biểu đồ đã lưu
1
5
10
Khoảng Thời gian tùy chỉnh
Khoảng thời gian tính theo giây
Biểu đồ Renko trong ngày, Kagi, Đường gãy, Điểm & Dữ liệu
Khoảng cách thanh Tùy chỉnh
Biểu đồ dữ liệu trong ngày dựa vào công thức tùy chỉnh (chênh lệch)
Xuất dữ liệu biểu đồ
Hơn 15 loại biểu đồ có thể tùy chỉnh
So sánh các mã
Biểu đồ điều chỉnh cổ tức
Thu nhập, chia tách và cổ tức
Dữ liệu tài chính hàng năm trước đây trên biểu đồ
7 năm
20 năm
20 năm
20 năm
20 năm
20 năm
20 năm
Dữ liệu tài chính hàng quý trước đây trên biểu đồ
8 năm
8 năm
8 năm
8 năm
8 năm
8 năm
8 năm
Ngoài giờ giao dịch
Kết nối đồng thời với biểu đồ
2
10
20
50
80
120
200
Thanh phát lại
Dữ liệu lịch sử theo ngày và khung thời gian cao hơn
Tất cả
Tất cả
Tất cả
Tất cả
Tất cả
Tất cả
Tất cả
Dữ liệu lịch sử theo phút
42 ngày
42 ngày
180 ngày
270 ngày
360 ngày
450 ngày
Dữ liệu lịch sử theo giây
90 ngày
120 ngày
150 ngày
180 ngày
Chế độ phát lại Chỉ báo
Giao dịch trong Chế độ Phát lại Thanh
Phân tích kỹ thuật và thuật toán
Hơn 400 chỉ báo tích hợp sẵn phổ biến nhất
Trên 100K chỉ báo hỗ trợ cộng đồng
Chỉ số trên chỉ báo
1
1
9
24
29
34
49
Chỉ báo trên mỗi biểu đồ
2
5
10
25
30
35
50
Chỉ số tài chính trên mỗi biểu đồ
1
4
7
10
15
20
25
Mẫu chỉ báo tùy chỉnh
1
Hơn 110 công cụ vẽ thông minh
Chỉ báo Hồ sơ Khối lượng giao dịch
Cơ hội Giá Thời gian
Tập lệnh Pine
Kiểm tra lại các chiến lược kinh doanh
Xuất dữ liệu chiến lược
Backtesting chuyên sâu
Nhận dạng mẫu nến
Auto Fib Thoái lui
Phân tích đa khung thời gian
Thời hạn thực hiện tính toán
20 giây
40 giây
40 giây
40 giây
60 giây
80 giây
100 giây
Kính lúp Bar Magnifier
Mô hình Biểu đồ Tự động
Danh sách theo dõi
Số lượng danh sách theo dõi
1
Mã giao dịch trên mỗi danh sách theo dõi
30
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Gắn cờ màu các mã giao dịch
1
7
7
7
7
7
7
Nhập/Xuất
Cột tùy chỉnh và sắp xếp
Cảnh báo
Cảnh báo giá đang hoạt động
5
20
100
400
600
800
1000
Cảnh báo kỹ thuật đang hoạt động với các chỉ báo, chiến lược hoặc hình vẽ
1
20
100
400
600
800
1000
Thời lượng cảnh báo
2 tháng.
2 tháng.
2 tháng.
Thông báo Webhook
Cảnh báo theo giây
Bộ lọc
Bộ lọc tự động làm mới
Xuất dữ liệu
Đa khung thời gian
D W M
Tất cả
Tất cả
Tất cả
Tất cả
Tất cả
Tất cả
Hơn 150 sàn giao dịch từ hơn 50 quốc gia
Đa thị trường
Bộ lọc tiền điện tử
Hơn 100 lĩnh vực cơ bản và kỹ thuật
Gắn cờ màu các mã giao dịch
1
7
7
7
7
7
7
Dữ liệu
Luồng dữ liệu nhanh nhất
Cho phép tối đa gói dữ liệu thị trường
2
4
6
12
20
Thanh lịch sử có sẵn
5K
10K
10K
20K
25K
30K
40K
Nguồn cấp dữ liệu dự phòng chuyên dụng
Tài chính (dữ liệu phân tích cơ bản cổ phiếu)
Dữ liệu kinh tế toàn cầu
Tin tức ngữ cảnh thời gian thực
Danh sách Nóng
Lịch kinh tế và thu nhập
Giao dịch
Giao dịch thông qua các nhà môi giới được lựa chọn
Giao dịch mô phỏng (giấy)
Giao dịch trên biểu đồ
Giao dịch Độ sâu thị trường (Depth of Market - DOM)
Xã hội
Huy hiệu độc quyền sẽ gắn cạnh tên của bạn
Trường Chữ ký và Trang web
Xuất bản các chỉ báo chỉ dành cho người được mời
Xuất bản các tập lệnh được bảo vệ
Xuất bản các ý tưởng và tập lệnh công khai
Video Ý tưởng
Ý Kiến
Trò chuyện Công khai
Bình luận về các tập lệnh và ý kiến công khai
Không quảng cáo
Biểu đồ
Mạng xã hội
Ứng dụng di động
Luôn trong tầm tay bạn
Đồng bộ hóa hoàn toàn - 100%
Thông báo cảnh báo đẩy tự nhiên
Widgets Android và iOS
Desktop App
Trải nghiệm máy tính
Hỗ trợ đa màn hình gốc
Liên kết tab bằng ký hiệu giữa các cửa sổ
Hỗ trợ
Hỗ trợ khách hàng
Thường
Ưu tiên
Ưu tiên
Ưu tiên hàng đầu
Ưu tiên hàng đầu
Ưu tiên hàng đầu

Thị trường toàn cầu trong tay bạn

Chúng tôi kết nối đáng tin cậy với hàng trăm nguồn cấp dữ liệu, có quyền truy cập trực tiếp vào 2,019,615 công cụ trên toàn thế giới, cung cấp thông tin chất lượng cao nhất được các chuyên gia sử dụng từ các đối tác dữ liệu cấp tổ chức.

Trên mỗi con đường

Chúng tôi được sử dụng hầu hết trên mỗi thị trấn, thành phố, mọi nơi. Khi bạn hoạt động ở mức độ đó, bạn chắc chắn sẽ có được dữ liệu tuyệt vời nhất.

Xin chào, Phố Wall✌️
Thông tin hàng đầu tạo ra cả thế giới khác biệt cho một nhà giao dịch. Đó là lý do tại sao chúng tôi làm việc với các đối tác dữ liệu thể chế trên con đường nổi tiếng nhất thế giới và nhiều hơn nữa.
1 / 4
Yêu trong từng  #TradingView
60M+

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư ghé thăm chúng tôi hàng tháng.

#1

Trang web hàng đầu trên thế giới về mọi vấn đề liên quan đến đầu tư.

1.5M+

Đánh giá mobile với điểm số trung bình là 4.9. App fintech được yêu thích nhất.

10M+

Tùy chỉnh các tập lệnhcác ý tưởng được người dùng chia sẻ.

Các câu hỏi thường gặp

Mua gói đăng ký trên TradingView có an toàn không?

Chúng tôi không lưu trữ thông tin thanh toán của bạn. Thông tin thanh toán được mã hóa và chuyển đến Braintree (thuộc sở hữu của PayPal) thông qua API mà chúng tôi sử dụng để xử lý tất cả các khoản thanh toán. API này cho phép chúng tôi tạo đường liên kết được bảo vệ đến phương thức thanh toán khi bạn mua bất kỳ thứ gì trên trang web của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cung cấp một cách an toàn, dễ dàng và bảo mật để mua gói đăng ký trên trang web của chúng tôi.

Cách thanh toán gói đăng ký TradingView?

Các phương thức thanh toán được chấp nhận bao gồm tất cả các thẻ tín dụng chính, tài khoản PayPal, Apple Pay và thanh toán bằng tiền điện tử. Ngoài ra, trên ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi, bạn có thể sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán nào được hỗ trợ bởi App Store hoặc Google play.

Tôi có thể thanh toán bằng tiền điện tử được không?

Bạn chỉ có thể thanh toán bằng tiền ảo (BTC, ETH, USDC, USDT, BCH, LTC, DOGE, DAI, Matic) cho các gói năm. Coinbase xử lý quy trình thanh toán cho chúng tôi. Để thanh toán bằng tiền ảo, bạn cần bật tab “Tiền ảo" trên trang Đặt hàng và làm theo hướng dẫn.

Tôi có thể hủy bất cứ lúc nào không?

Bạn có thể hủy gói đăng ký tại mọi thời điểm, gói đăng ký sẽ không tự động gia hạn sau thời hạn gói trả phí hiện tại. Dịch vụ trả phí sẽ vẫn hoạt động sau thời hạn trả phí. Gói dùng thử bị hủy sẽ dừng ngay sau khi hủy.

Chính sách Hoàn tiền của các bạn như thế nào?

Không hoàn lại tiền cho các đơn đặt hàng ban đầu (tức là mua lần đầu) và không hoàn lại tiền cho các gói hàng tháng. Bạn chỉ có thể hoàn lại tiền sau khi khấu trừ tự động cho các khoản thanh toán năm (tức là sau khi dùng thử và sau khi gia hạn) trong vòng 14 ngày theo lịch sau khi thực hiện thanh toán.

Cách nâng cấp mà không thanh toán thì sao?

Bạn có thể nâng cấp gói đăng ký năm của mình bất kỳ lúc nào mà không cần giao dịch thêm. Tất cả các ngày còn lại của gói hiện tại sẽ được tự động chuyển đổi thành những ngày có giá trị tương đương ở cấp độ mới. Bạn không mất gì cả, chỉ cần sử dụng số tiền còn lại để chuyển sang phiên bản tốt hơn. Do đó, thời gian gói đăng ký còn lại sẽ giảm đi và ngày thanh toán tiếp theo sẽ thay đổi. Tìm hiểu thêm về gói nâng cấp.

Vậy các gói hạ cấp thì sẽ tính như thế nào?

Nếu bạn hạ cấp, gói đăng ký hiện tại của bạn sẽ giữ nguyên như cũ cho đến ngày của gói đăng ký. Sau đó, khi hết hạn, gói bạn mới hạ cấp mới sẽ hoạt động theo mức giá đã chọn. Tìm hiểu thêm về gói hạ cấp.

Tôi muốn nhận thêm dữ liệu thời gian thực thì làm như thế nào?

Tất cả dữ liệu bổ sung theo thời gian thực và trong ngày dành cho các sàn giao dịch — NASDAQ, NYSE, NYSE ARCA, OTC, CME, v.v. — đều có sẵn để thêm riêng vào tài khoản của bạn. Để thêm dữ liệu, trước tiên bạn cần có một trong các gói trả phí của chúng tôi hoặc là thành viên dùng thử. Hãy xem tất cả dữ liệu toàn cầu sẵn sàng dành cho bạn.

Trên trình hướng dẫn của TradingView cũng có thêm dữ liệu theo thời gian thực?

Không. Dữ liệu theo thời gian thực thêm chỉ có mặt trên trang web TradingView và chỉ dành cho người dùng mua dữ liệu từ các sàn giao dịch đủ điều kiện với tài khoản TradingView trả phí.

Gói đăng ký chuyên nghiệp và không chuyên khác nhau chỗ nào?

Nhìn chung, mức sử dụng “Chuyên nghiệp” liên quan đến hoạt động kinh doanh thông thường trong đó dữ liệu thị trường được sử dụng thay mặt cho các doanh nghiệp hoặc tổ chức, quỹ hoặc nhà quản lý tài sản. Mức sử dụng “Không chuyên nghiệp” đề cập đến dữ liệu thị trường chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Điều này có nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng dữ liệu thị trường với tư cách là khách hàng bán lẻ hoặc người theo dõi thị trường đều là Người dùng không chuyên nghiệp trong khi người sử dụng dữ liệu thị trường thay mặt cho chủ lao động hoặc tham gia giao dịch giữa các doanh nghiệp hoặc tổ chức, được coi là Người dùng chuyên nghiệp. Thông tin chi tiết có tại đây.

Tôi vẫn có thể mua gói chuyên nghiệp nếu không phải là nhà giao dịch chuyên nghiệp không?

Có, chắc chắn rồi! Gói đăng ký chuyên nghiệp của chúng tôi có rất nhiều tính năng, bao gồm thêm cảnh báo, dữ liệu, đa biểu đồ và v.v. Nếu cần nhiều hơn những gì gói không chuyên nghiệp có thể cung cấp, bạn có thể mua bất kỳ gói chuyên nghiệp nào, thậm chí nếu bạn không phải nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Gói của doanh nghiệp

Tất cả tính năng tuyệt vời nhất của chúng tôi trong một gói. Bạn cũng có thể chọn nhận dữ liệu chuyên nghiệp. Vui lòng liên hệ nếu bạn cần số lượng lớn đầu cuối cho công ty mình.

Liên hệ với chúng tôi

Chương trình đối tác giáo dục

Mang các công cụ nghiên cứu và dữ liệu thị trường nâng cao đến lớp học của bạn để học tập.

Tìm hiểu thêm