Quy tắc Chương trình Đối tác

Quy tắc

 1. Khuyến mãi
  1.1. Các đối tác của chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ trang web/nền tảng nào cho bài đăng của họ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web, blog và mạng xã hội của riêng họ và của bên thứ ba.
  1.2. Chúng tôi chấp nhận truy cập từ tất cả các quốc gia. Không có quốc gia hoặc khu vực nào bị hạn chế hoạt động tiếp thị.
  1.3. Các chiến dịch quảng cáo bao gồm các từ khóa như tên thương hiệu được viết bằng bất kỳ định dạng và ngôn ngữ nào (ví dụ: tradingview, tradingview.com, trade view, trader view) đều bị nghiêm cấm.
  1.4. Việc Nhắm chọn lại hoặc tiếp thị lại không được coi là việc có được những người dùng trả phí. Đơn vị liên kết sẽ không được cấp danh sách những người dùng này.
  1.5. Chúng tôi chống lại bất kỳ trang web/nền tảng nào sao chép thiết kế, chức năng, tên (bao gồm tên miền) hoặc các dịch vụ của TradingView. Các trang web như vậy có khả năng gây hiểu nhầm cho người dùng. Nếu bạn muốn sử dụng các yếu tố thiết kế của TradingView thì bạn có các tùy chọn sau - bạn có thể sử dụng một số yếu tố nhất định trong phong cách chung của chúng tôi để thiết kế quảng cáo và tài liệu quảng cáo của bạn. Bạn cũng có thể tích hợp các tiện ích của chúng tôi để hiển thị liên kết với TradingView.
  1.6. Không được phép gửi kèm các chương trình giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt trong tin nhắn của bạn khi bạn không được hưởng những giảm giá đó.
  1.7. Nghiêm cấm việc gửi thư rác.
  1.8. Nghiêm cấm sử dụng từ hai tài khoản trở lên.
 2. Hoa hồng
  2.1. 30% hoa hồng. Nếu người bạn giới thiệu thực hiện mua hàng trong khoảng thời gian 90 ngày sau khi đăng ký tài khoản với TradingView, bạn sẽ nhận được 30% hoa hồng cho mỗi lần mua đăng ký mà người giới thiệu của bạn thực hiện. Bạn sẽ tiếp tục kiếm được hoa hồng của mình miễn là người bạn giới thiệu tiếp tục thực hiện các khoản thanh toán định kỳ.
  2.2. Một cookie 90 ngày. Ngay khi khách hàng tiềm năng của bạn được chuyển hướng đến TradingView sau khi nhấp vào một trong các liên kết của bạn, họ sẽ có một cookie được lưu trữ trong trình duyệt web liên kết họ với bạn. Cookie này tồn tại trong 90 ngày. Nếu người giới thiệu của bạn đăng ký trong vòng 90 ngày, họ sẽ được chỉ định cho bạn.
  2.3. Hoa hồng của đơn vị liên kết chỉ được tính dựa trên đăng ký trả phí. Dữ liệu thị trường và các đặt mua bổ sung không được áp dụng khi tính hoa hồng. Hoa hồng của đơn vị liên kết chỉ dựa trên gói đăng ký trả phí được mua qua phiên bản web của TradingView. Các ứng dụng dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động của chúng tôi không thuộc chương trình liên kết tại thời điểm này. Hơn nữa, dữ liệu thị trường, giao dịch mua tiện ích bổ sung và mua hàng bằng TradingView Coins không được tính đến khi tính hoa hồng của đơn vị liên kết.
  2.4. Đơn vị liên kết chỉ nhận được hoa hồng cho người dùng mới. Nếu tài khoản giới thiệu đã truy cập TradingView trước đó thì Chương trình Tiếp thị liên kết sẽ không xác định tài khoản giới thiệu này là người dùng mới và do đó đơn vị liên kết sẽ không được thưởng cho người dùng này.
  2.5. TradingView tính hoa hồng mà các đơn vị liên kết tạo ra hàng tháng. Dữ liệu riêng được sử dụng để cung cấp cho các đối tác thông tin chính xác.
 3. Khoản thanh toán
  3.1. Khoản thanh toán được thực hiện mỗi tháng một lần (trong vòng 30 ngày).
  3.2. Chỉ thanh toán qua PayPal. Ban cần có tài khoản PayPal để nhận được thanh toán.
  3.3. Nếu bạn không cung cấp địa chỉ email PayPal sẽ dẫn đến việc từ chối thanh toán trong 12 tháng. Trách nhiệm duy nhất của đơn vị liên kết là đảm bảo rằng các chi tiết thanh toán phải chính xác. Nếu đơn vị liên kết cung cấp thông tin không chính xác thì khoản thanh toán sẽ bị từ chối.
 4. Trách nhiệm
  4.1. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối thanh toán nếu chúng tôi xác định rằng bạn đã vi phạm các quy tắc hoặc sử dụng chiến thuật không trung thực để thu hút người đăng ký. Tài khoản của bạn sẽ bị chặn vĩnh viễn và thanh toán của bạn sẽ bị từ chối.
  4.2.TradingView không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động mà đơn vị liên kết cam kết nhằm tạo ra lưu lượng truy cập. Đơn vị liên kết bảo đảm rằng hành động của họ không vi phạm pháp luật, các đạo luật và các quy tắc và quy định khác, được áp dụng đối với đơn vị liên kết.
  4.3. TradingView không chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế mà đơn vị liên kết phải chịu theo tình trạng đối tượng cư trú của mình. Việc thanh toán các khoản thuế, phí và các khoản thanh toán bắt buộc khác theo pháp luật sẽ thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của một đơn vị liên kết.
  4.4. Chúng tôi giữ quyền độc quyền trong việc sửa đổi hoặc cập nhật các Quy tắc này vào bất cứ thời điểm nào và có hoặc không có thông báo trước. Đơn vị liên kết có trách nhiệm đọc các Quy tắc này để kiểm tra các bản cập nhật theo từng thời điểm.
  4.5. TradingView không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự bất tiện nào có thể có do các bên thứ ba gây ra.
 5. Thông tin Cá nhân
  5.1. Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân và nhận thông tin tiếp thị và khuyến mại tiếp thị từ Chương trình Tiếp thị Liên kết của TradingView.