ETF

ETF

Quỹ ETF, hoặc quỹ hoán đổi danh mục, là loại chứng khoán lưu thông mà theo dõi một chỉ mục, một hàng hóa, một trái phiếu, hoặc một giỏ tài sản chẳng hạn như một quỹ chỉ số. Không giống như các quỹ tương hỗ, ETF hoạt động như một cổ phiếu phổ thông trên sàn chứng khoán. ETF thay đổi giá cả trong ngày khi chúng được mua và bán. ETF thường có thanh khoản hàng ngày cao hơn và lệ phí thấp hơn so với cổ phiếu quỹ tương hỗ, trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư cá nhân.
 
Bởi vì nó hoạt động như một cổ phiếu, ETF không có giá trị tài sản ròng (NAV) mà được tính một lần vào cuối mỗi ngày giống như quỹ tương hỗ.