Nhận lên đến 30 USD cho mỗi người bạn giới thiệu

Bạn và bạn bè của bạn (những người chưa từng là khách hàng trước đây) đều nhận được tới 30 USD mỗi người sau khi họ nâng cấp lên gói trả phí. Hoàn thành chi tiết trong điều khoản & điều kiện.

Sử dụng coins của bạn

Bạn có thể sử dụng xu TradingView cho các gói trả phí (và các đặc quyền khác sau). 100 xu tương đương với 1 USD. Đọc thêm về các gói của chúng tôi.