spark image
Photo: Marek Piwnicki / Unsplash

Alt: Con đường ít người đi hơn. Nhưng vẫn có lợi nhuận khá

12 mã
Đôi khi mọi thứ không đơn giản như áp dụng một hotfix. Cùng với lịch sử fork của Bitcoin, các altcoin cũng có thể chịu sự thay đổi kỳ lạ. Như được đề xuất bởi tên, 'forking' xảy ra khi một loại tiền điện tử phát hành một thay đổi phần mềm hoặc giao thức quan trọng đối với hệ thống của nó. Người dùng có thể áp dụng bản cập nhật và đi theo quy trình… hoặc bám vào các cách cũ và từ chối nâng cấp. Nếu sự thay đổi là quan trọng, điều này sẽ tạo ra một 'hard fork' và - nếu được một lượng lớn người quan trọng chấp nhận - có thể dẫn đến việc tạo ra một loại tiền điện tử mới. Những thứ này thường tiếp tục nhận được tai tiếng mới với một loạt các nâng cấp và cập nhật, định vị chúng như những lựa chọn thay thế hợp pháp trên thị trường. Dưới đây là một số nhánh đáng chú ý nhất đã mở ra ngành, chứng minh rằng mọi thứ đều có thể thực hiện được miễn là bạn tiếp tục nhấp vào "trì hoãn" trên bản cập nhật đó.

Các mã này được sắp xếp dựa trên dữ liệu TradingView. Xin lưu ý rằng đây không phải là lựa chọn toàn diện và có thể có thêm các mã khác. Danh sách này không phải là lời khuyên, và bạn nên luôn tự nghiên cứu trước khi thực hiện giao dịch.