spark image
Photo: Patrick Federi / Unsplash

Các biến thể Bitcoin: Nâng cấp các chuỗi khối đời đầu

8 mãCập nhật
Ngày nay, Bitcoin có nhiều chủng loại mặt hàng hơn cả căng tin ở trường trung học. Thành thật mà nói, rất khó để theo dõi. Đặc biệt là với nhiều sản phẩm liên quan được ra mắt thường xuyên hơn, như Quỹ ETF Bitcoin.

Vì vậy, để hỗ trợ các bạn, chúng tôi sẽ thực hiện một chuyến đi ngược dòng ký ức để tìm hiểu về những sản phẩm nổi tiếng nhất. Danh sách này được tổng hợp gồm các loại tiền ảo trực tiếp nâng cấp Bitcoin, không phải Litecoin và Peercoin vừa sao chép bài tập về nhà của Satoshi Nakamoto. Với danh sách này, bạn nên xem xét kỹ lưỡng trước khi đầu tư các đồng tiền xương máu của mình vào bất kỳ loại nào.