spark image
Photo: Patrick Federi / Unsplash

Bitcoin fork: Con đường ít di chuyển hơn

9 mã
Ngày nay, Bitcoin có nhiều nhánh hơn cả căng tin trường học. Thành thật mà nói, rất khó để theo dõi. Vì vậy để giúp bạn, đây là những thứ nổi tiếng nhất để bạn có thể thưởng thức. Đây không phải là một danh sách toàn diện, và giống như tất cả các giao dịch và đầu tư, bạn cần xem xét kỹ lưỡng và trong thời gian dài trước khi phân chia số tiền khó kiếm được cho bất cứ thứ gì.