spark image
Photo: Jerry Wan / Unsplash

Cổ phiếu đồ chơi trẻ em: Lựa chọn trong giờ giải lao

6 mãCập nhật
Trẻ em luôn cần đồ chơi, phải không? Vì vậy, các nhà sản xuất máy làm bánh mì của Hoa Kỳ và Canada này luôn có lượng cầu cao. Tuy nhiên, ngành công nghiệp sản xuất đồ chơi nổi tiếng với tỷ suất lợi nhuận thấp, cạnh tranh cao và các vấn đề về chuỗi cung ứng - bạn đã bao giờ thử mua một chiếc Furby cho Giáng sinh năm 1999 chưa? Một cách chính xác.

Ngành công nghiệp đồ chơi ở Bắc Mỹ bị chi phối bởi một số lượng rất nhỏ các đại gia; danh sách này không bao gồm các công ty sản xuất đồ chơi như một phần của phạm vi sản phẩm rộng hơn nhiều của họ, hoặc rõ ràng là các công ty tư nhân.

Tất nhiên, đừng chỉ nghe theo chúng tôi: vui lòng tự nghiên cứu trước khi tham gia vào bất kỳ trò chơi giao dịch nào.