spark image
Photo: Andrew Haimerl / Unsplash

Cổ phiếu ngành chăm sóc người chết: Doanh nghiệp đang mơ ước

9 mãCập nhật
Chỉ có hai điều chắc chắn trong cuộc sống, cái chết và thuế. Không ai mong đợi một trong hai điều này. Ngành công nghiệp chăm sóc người chết là một trong những lĩnh vực luôn có nhu cầu. Các nhà tang lễ và nghĩa trang sẽ luôn có khách hàng và đừng quên các lĩnh vực hỗ trợ điều này như chăm sóc cuộc sống sau này, công ty bảo hiểm, hoặc người bán hoa.

Danh sách này được sắp xếp dựa trên những cổ phiếu liên quan đến chăm sóc hoặc tử vong được thiết lập nhiều nhất. Nó không nên được coi là lời khuyên tài chính và bạn nên tự nghiên cứu.