spark image
Photo: Liubov Ilchuk / Unsplash

Token tiền điện tử thân thiện với môi trường: Tiền điện tử xanh

14 mãCập nhật
Một trong những lời chỉ trích lớn nhất mà tiền điện tử phải đối mặt là mức tiêu thụ năng lượng cao. Hiện đang đốt cháy sự thu hút hàng năm của các quốc gia nhỏ như Malaysia và Thụy Điển, lĩnh vực tiền điện tử đã phải chịu đựng báo chí tiêu cực vì nó góp phần làm biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, nó làm một việc tốt hơn so với những thứ khác - áp lực chính trị và pháp lý (trong số những ý thức sinh thái lỗi thời tốt) nghĩa là một số đồng tiền, quy trình khai thác và hệ thống đang tập trung nhiều vào việc giảm tiêu thụ năng lượng. Dưới đây là danh sách một số loại tiền điện tử tiết kiệm năng lượng hơn, nhưng rõ ràng, đừng dựa vào chúng tôi. Ngành công nghiệp này luôn thay đổi, vì vậy hãy tự nghiên cứu trước khi bạn thực hiện một giao dịch.